Wsparcie

Zachęcamy do wspierania chrześcijańskiej kultury i sztuki, a szczególnie Teatru Droga. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów aby nas wesprzeć i odpowiadamy na pytanie: dlaczego? 

Dlaczego warto?


Teatr Droga im. Jana Pawła II działa już od 14 lat. Naszą misją jest “Dawać ludziom nadzieję i pobudzać wiarę w żywego Boga”. Realizujemy ją przez tworzenie spektakli zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Wydarzeniom teatralnym zawsze towarzyszą rozmowy, zabawy czy wspólna modlitwa aktorów z widzami.

Ze swoim przesłaniem podróżujemy po całej Polsce. Docieramy nie tylko do dużych miast, ale także do miasteczek i wiosek, gdzie dostęp do sztuki jest ograniczony. Przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, parafie, domy dziecka, świetlice, domy kultury, poprawczaki i więzienia. Chcemy być wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują nadziei. 


Modlitwa


Modlitwa jest podstawą życia chrześcijańskiego. Przez powierzanie nas Bogu przyczyniacie się Państwo do zbawienia nas i tych, do których idziemy.

Organizacja spektaklu


Dzięki życzliwości ludzi możemy docierać w coraz to nowe miejsca. Choćby informacja o parafii, szkole, festynie, czy innym miejscu lub wydarzeniu, gdzie Teatr ma szanse dotrzeć może okazać się niezwykle cenna. Ponadto bezpośrednie zaproszenie Drogi, czy całościowa współpraca przy organizacji takiego spektaklu stwarzają przestrzeń by "nieść ludziom nadzieję i pobudzać wiarę w żywego Boga".

Wsparcie finansowe


To dzięki życzliwości darczyńców możemy realizować na bieżąco naszą misję. Światła i nagłośnienie, scenografie i kostiumy, licencje, organizacja biura i obsługa administracyjna wymagają pewnych nakładów finansowych. Każda złotówka pomaga nam funkcjonować i rozwijać się, tworzyć spektakle i docierać z nimi do ludzi.
Drogę można wesprzeć jednorazową wpłatą na konto lub poprzez comiesięczny, stały przelew. 10, 50 czy 100 zł przekazywane regularnie mogą stanowić niewielkie obciążenie dla Państwa, a wielkie wsparcie dla nas.
Konto bankowe: PKO BP IO/Poznań
Nr 36 1020 4027 0000 1902 0294 0187

1%- Na jaki cel zbieramy?


W tym roku zbieramy fundusze na nową podłogę teatralną. Podłoga podróżuje z nami we wszystkie miejsca i wyznacza przestrzeń "świata spektaklu". Dzięki niej widz dostrzega granice spektaklu i może się w nie całkowicie zanurzyć. To właśnie podłoga jest narzędziem pozwalającym  zbudować płynność tanecznych ruchów, wyraźną przestrzeń pantomimy i postawić całe miasto na kilku metrach kwadratowych. 

Jak oddać 1% na Drogę?

Pod tym adresem można znaleźć program, który pozwoli łatwo rozliczyć podatek przeznaczając go na działania Teatru Droga.
Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.
Jeśli natomiast ktoś woli skorzystać bezpośrednio z formularza pdf może go pobrać tutaj.PIT 37


1. W pozycji 123 wpisz numer KRS: 0000185628;
2. W pozycji 124 wpisz obliczony 1% od podatku (zaokrąglony w dół do pełnych dziesiątek groszy);
3. W pozycji 125 wpisz TEATR, nie jest to konieczne do przekazania 1%;
4. Jeśli chcesz, by Droga otrzymała Twoje dane zaznacz pozycję 126;
5. Jeśli chcesz podać kontakt do siebie (telefon lub adres e-mail) wpisz go w pozycji 127.

W PIT 36 analogicznie w części P i części R należy wypełnić pozycje 302, 303, 304, 305, 306.
Szczegółowe informacje o zasadach wypełniania
Oświadczenie dla księgowej